Fókablog

Gyömbér, freeride

2010. február 22. - viktor.agoston

A tegnapi lesiklásunkkal kapcsolatban hadd idézzem az Ismeretlen Túrasíző egyik idevágó költeményét:

Szök a remény (Vogon daktilusok)

Írta Ismeretlen Túrasíző verse

Beléndek-szaggata héjon vörösbe málló izzadás!

A tépett televény mélyébe zuhanó

Kecsessen iszápodó, lankábaszőtt forró tértitevény!

Hámorva pörköli lábam görbe szörit a villanás,

Bizonyságba fulló rövid lendülettel szök a remény!

Ennek videóinstallációja alább.